posłuchajmy

Łaska powołania

Duc in altum_Laska powolania.mp3

ks. prof. dr hab. Marek Chmielewski

Duszpasterstwo powołań

Duc in altum_Duszpasterstwo powolan.mp3

ks. prof. dr hab. Marek Chmielewski

Wspieramy powołania kapłańskie.

Duc in altum_Wspieramy powolania kaplanskie.mp3

ks. prof. dr hab. Marek Chmielewski

Kandydaci do Kapłaństwa

Duc in altum_Kandydaci do kaplanstwa.mp3

ks. prof. dr hab. Marek Chmielewski

Studia seminaryjne

Duc in altum_Studia seminaryjne.mp3

ks. prof. dr hab. Marek Chmielewski

Formacja duchowa w seminarium

Duc in altum_Formacja duchowa w seminarium.mp3

ks. prof. dr hab. Marek Chmielewski

Sakrament święceń - sakramentem w służbie komunii

Sakrament swiencen - sakramentem w sluzbie komunii.mp3

ks. prof. dr hab. Marek Chmielewski
 

Obrzęd sakramentu święceń

Duc in altum_Obrzęd sakramentu swiencen.mp3

ks. prof. dr hab. Marek Chmielewski

Kapłański celibat - I

Duc in altum_Kaplanski celibat cz.I.mp3

ks. prof. dr hab. Marek Chmielewski

Kapłański celibat - II

Duc in altum_Kaplanski celibat cz.II.mp3

ks. prof. dr hab. Marek Chmielewski

Uświęcająca funkcja Kapłana

Duc in altum_Uswiecajaca funkcja kaplana.mp3

ks. prof. dr hab. Marek Chmielewski

Profetyczna funkcja Kapłana

Duc in altum_Profetyczna funkcja kaplana.mp3

ks. prof. dr hab. Marek Chmielewski

Pasterska funkcja Kapłana

Duc in altum_Pasterska funkcja kaplana.mp3

ks. prof. dr hab. Marek Chmielewski

Św.Jan Paweł o Kapłaństwie

Duc in altum_sw. Jan Pawel II o kaplanstwie.mp3

ks. prof. dr hab. Marek Chmielewski

Św. Teresa z Avilla o Kapłaństwie w 500 rocznicę jej urodzin

Duc in altum_św. Teresa z Avila o kaplanstwie w 500 lecie swoich urodzin.mp3

ks. prof. dr hab. Marek Chmielewski

Św. Józef wzorem kapłana

Duc in altum_Św. Jozef wzorem kaplana.mp3

ks. prof. dr hab. Marek Chmielewski

Kapłaństwo

kaplanstwo.mp3

Kapłaństwo o. Grzegorz Moj CSsR

Trzy stopnie sakramentu święceń

Trzy stopnie sakramentu święceń.mp3

Trzy stopnie sakramentu święceń o. Benedykt Cisoń CSsR

Jedyne kapłaństwo Chrystusa

Jedyne kapłaństwo Chrystusa.mp3

Jedyne kapłaństwo Chrystusa o. Benedykt Cisoń CSsR

Sakrament święceń – sakramentem w służbie komuni

Sakrament święceń – sakramentem w służbie komuni.mp3

Sakrament święceń – sakramentem w służbie komuni o. Benedykt Cisoń CSsR

Duchowość kapłańska

Duchowość kapłańska.mp3

Duchowość kapłańska  ks. prof. dr hab. Marek Chmielewski

Jak celebrować liturgię

celebracja Drazek.mp3

o. Dariusz Drążek CSsR

Chrystus Najwyższy Kapłan

Chrystus Kaplan.mp3

 prof. dr hab. Marek Chmielewski

Chwała Boża, Ks. dr hab. Marek Chmielewski prof. KUL

Chwala Boza.mp3

ks. prof. dr hab. Marek Chmielewski

O wielkości papieża Benedykta XVI

o papiezu Benedykcie.mp3

Henryk Józef Witczyk

(ur. 29 października 1955 w Dankowie Dużym k. Włoszczowy) – biblista, kapłan diecezji kieleckiej, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, jedyny polski członek Papieskiej Komisji Biblijnej