dane

ul. Franciszkańska 3, 31-004 Kraków

Kierownik Studium Formacji Stałej Kapłanów Archidiecezji Krakowskiej

ks. dr Mirosław Czapla

Ojciec duchowny kapłanów Archidiecezji Krakowskiej

ks. Józef Morawa

Opiekunowie księży chorych

Księża Biskupi ks. Józef Jakubiec

Komisja egzaminacyjna

ks. prof. dr hab. Kazimierz Panuś

ks. dr Marek Gilski

ks. prof. dr hab. Janusz Mastalski

ks. dr Stanisław Szczepaniec

ks. mgr Krzysztof Tekieli