Duch Święty daje chrześcijaninowi pamięć

Duch Święty daje chrześcijaninowi pamięć historyczną i świadomość darów otrzymanych od Boga. Bez nich istnieje ryzyko popadnięcia w bałwochwalstwo. Mówił o tym Papież podczas porannej Mszy w kaplicy Domu św. Marty. W liturgii wzięła udział grupa pracowników Radia Watykańskiego i Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących.

W homilii Franciszek nawiązał do opisanego w Dziejach Apostolskich spotkania św. Pawła z uczniami z Efezu, którzy znali chrzest Janowy, jednak nic nie wiedzieli o istnieniu Ducha Świętego. Zwrócił uwagę, że również dzisiaj wielu chrześcijan nie bardzo wie, co sądzić o Trzeciej Osobie Boskiej, albo ma o niej dość naiwne wyobrażenie. Tymczasem to właśnie Duch Święty jest „Bogiem aktywnym w nas”, przypominając nam i budząc naszą pamięć: „Pocieszyciel, Duch Święty, was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem” – zapowiedział uczniom Jezus.

„Chrześcijanin bez pamięci nie jest prawdziwym chrześcijaninem – mówił Ojciec Święty. – To raczej więzień koniunktury, chwili – bez historii, której nawet nie umie uchwycić. I to właśnie Duch Święty uczy go pamięci historycznej. Gdy autor Listu do Hebrajczyków powiada: Zważcie na waszych ojców w wierze, mamy do czynienia z pamięcią. Gdy mówi: Przypomnijcie sobie pierwsze dni waszej wiary, jak byliście odważni – znów pamięć. Pamięć naszego życia, pamięć historii, pamięć o chwili łaski spotkania z Jezusem, pamięć o tym, co nam On powiedział”.

I ta właśnie pamięć serca, jak wskazał Papież, pochodzi od Ducha Świętego. Obejmuje ona również świadomość naszych słabości, które czynią nas niewolnikami, ale i Bożej łaski, która odkupia nędzę.

„A gdy przychodzi trochę próżności i ktoś zaczyna uważać się za noblistę, gdy chodzi o świętość, tu także przydaje się pamięć: «Przypomnij sobie, gdzie cię znalazłem: w ogonie stada. Tam byłeś – na końcu». Pamięć to wielka łaska i gdy chrześcijanin nie ma pamięci – to bolesne, ale prawdziwe – nie jest chrześcijaninem, ale bałwochwalcą. Bo staje przed bogiem nieruchomym, który nie wędruje, a tymczasem nasz Bóg idzie wraz z nami i pośród nas. On nas zbawia. Trzeba pamięci o tym wszystkim, a wtedy życie staje się owocniejsze wraz z łaską pamięci” – stwierdził Ojciec Święty.